Who Am I?


Hello, I'm -99 born man from Helsinki. My in-game-nickname has been Arthur_AK, but just called AK.

I offer videoproduction serveices, read more here.

"Movie grade filming in events" - AK.(Photo by: Kim Kauppinen, @lungiportraits on instagram)

Social Media


Discord on nettipohjainen alusta, jonka avulla voi luoda yhteisöjä luomalla palvelimen ja kutsumalla sille ystäviäsi! Alusta on alunperin pelaajilta pelaajille tekemä, mutta on sen käyttö laajentunut muihin yhteisöihin. Useimiten yhteisörakentuu jonkin tietyn aiheen ympärille.

Discord is a web based platform, in which you can create and upkeep communities by creating a server and inviting your friends! Platfor was originally from gamers to gamers, but has spread across to other communities etc. Úsually the community will gather around a specific theme.

Ylläpidän kahta Discord serveriä: | I'm an admin on 2 servers:
AK & Sam

- Tutustu minuun ja tiedä missä menen | Get to know me and know where I'm

Aava Serveri

- Aava turvallisen tilan sääntöjä noudattava oleskelu serveri, jossa porukka saattaa järjestellä miittejä keskenään tms.


Support me

If you want to help me up-keep this website, donate here:

paypal