Who Am I?


Hello, I'm young man from Helsinki. Just call me AK
My IGN is usually Arthur_AK, for the gamers who found my website.

I offer videoproduction services, as a self entrepreneur / freelancer, read more here.
My Business ID in Finland is 3087212-5

"Movie grade filming in events" - AKPhoto by @Merkuvani (Pyry Juutilainen) @ Assembly Winter 2020


Social Media


Support me by...


...by buying products from my shop .


Discord on nettipohjainen alusta, jonka avulla voi luoda yhteisöjä.
Alusta on alunperin pelaajilta pelaajille tehty, mutta sen käyttö on laajentunut myös muihin piireihin.

Discord is a web based platform, in which you can create and upkeep communities.
Platform was originally from gamers to gamers, but has spread across to other communities etc.

Olen ylläpidossa | I'm an admin of

Aava Serveri

Aava turvallisen tilan sääntöjä noudattava oleskelu serveri, jossa porukka saattaa järjestellä miittejä keskenään tms.